Regulamin

DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach sklepu i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.store.pasoapaso.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

PRODUKT  – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów;

TRANSAKCJA- dokonanie przez Klienta zakupu wybranych Produktów ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego zamówienia.

PŁATNOŚĆ- świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sklep internetwy PASO a PASO, działający pod adresem www.store.pasoapaso.pl jest prowadzony przez firmę Pro-Fashion Marta Kapusta z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 13m16, NIP 9492121523. Celem prowadzenia sklepu jest:

- umożliwianie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego store.pasoapaso.pl

- zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość

- udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

3. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) których właścicielem jest firma Pro-Fashion Marta Kapusta lub producenci oferowanych marek, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

4. Administratorem danych osobowych jest firma Pro-Fashion Marta Kapusta z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza 13m16. Dane osobowe podawane podczas rejestracji wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient ma możliwość uzupełnienia lub uaktualniania danych osobowych.

5. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Pro-Fashion z siedzibą w Częstochowie.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

3. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Zamówienia składane w Sklepie internetowym przyjmowane są od poniedziałku do piątku i realizowane następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia.

5. Klient składa Zamówienie w Sklepie po uprzednim zarejestrowaniu konta w Sklepie.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularz wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub faktury VAT.

7. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać z listy produktów model, kolorystykę oraz rozmiar poprzez dodanie Produktu do koszyka.

8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Pro-Fashion co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczący ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych do wysyłki. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail, po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

 

DOSTAWA

1. Czas realizacji zamówienia podawany w podsumowaniu zamówienia wynosi ok. 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji jest potwierdzany indywidualnie z Klientem.

2. Produkty są dostarczane na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub InPost. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.

3. Do każdego przesyłanego towaru załączony jest dowód zakupu oraz druk wymiany/ zwrotu towaru.

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej przez kuriera, Klient, powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostawcą przesyłki protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i listonosza.

 

METODY PŁATNOŚCI

1. Klient płaci za zamówione produkty:

a) gotówką w miejscu dostawy ( za pobraniem),

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru tej metody płatności, Sklep czeka na wpłatę 7 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

 

GWARANCJA , REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie może zostać zareklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży. Reklamacje można złożyć drogą pocztową, wraz z opisem wady i dowodem zakupu, na adres: PASO a PASO, ul. Dąbrowskiego, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem " Reklamacja e-sklep". Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni do dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar naprawiony lub nowy zostanie niezwłocznie wysłany do Klienta, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

4. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest przesłać towar do sklepu na koszt Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym, dołączając dowód zakupu. Pieniądze zostaną odesłane Klientowi w ciągu 5 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.